Logo, Leisure Activities, Person

dormakaba.com

Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

Miejski rewilding: Jak te 5 miast przywróciło naturę

Garden, Nature, Outdoors

Ze względu na rosnącą urbanizację, industrializację i globalny wzrost populacji, nasza planeta traci różnorodność biologiczną w alarmującym tempie. Dzieje się to szybciej niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Od początku XX wieku, wraz z rozkwitem miast, średnia populacja rodzimych gatunków w większości znaczących ekosystemów zmniejszyła się o co najmniej 20 procent.

Z drugiej strony natura jest odporna. Biorąc pod uwagę odpowiednie warunki i strategie planowania urbanistycznego, może rozwijać się nawet w najgęstszych betonowych dżunglach znanych ludzkości.

Promowanie i ochrona bioróżnorodności w miastach ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia zrównoważonych i odpornych miast, wspierania usług ekosystemowych, poprawy dobrostanu ludzi i zachowania rodzimych gatunków na obszarach miejskich.

Inicjatywy rewildingu miejskiego mają na celu przywrócenie i zintegrowanie naturalnych elementów ze środowiskiem miejskim, tworząc bardziej zrównoważone i bioróżnorodne miasta. Chociaż koncepcja ta jest wciąż stosunkowo nowa, kilka miast na całym świecie wdrożyło udane projekty rewildingu miejskiego.

Singapur

Pomimo tego, że Singapur jest jednym z najgęściej zaludnionych miast na świecie, jest on pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wdrożył innowacyjne inicjatywy rewildingu. Singapur nie bez powodu nazywany jest „miastem-ogrodem”. Przekształcił on opuszczone obszary przemysłowe w tętniące życiem tereny zielone, takie jak kultowe Gardens by the Bay. Przestrzenie te nie tylko przyczyniają się do estetyki miejskiej, ale także zapewniają siedliska dla dzikiej przyrody i oferują możliwości edukacyjne dla mieszkańców i odwiedzających.

Biorąc pod uwagę niewielki obszar lądowy, Singapur jest zaskakująco bogaty w różnorodność biologiczną. Według Singapurskiego Zarządu Parków Narodowych, miasto-państwo jest domem dla ponad 40 000 rodzajów organizmów niemikrobiologicznych.

Londyn, Wielka Brytania

Londyn rozpoczął ambitny projekt rewildingu w ramach londyńskiej strategii ochrony środowiska. Celem strategii jest uczynienie połowy Londynu zielonym do 2050 roku. Miasto pracuje nad zwiększeniem terenów zielonych, takich jak parki, ogrody i nasadzenia na dachach. Te działania mają na celu zwiększenie różnorodności biologicznej i zapewnienia naturalnych siedlisk dla różnych gatunków. Podjęto wysiłki w celu ponownego wprowadzenia rodzimych roślin, poprawy siedlisk rzecznych i stworzenia korytarzy dzikiej przyrody w całym mieście.

Miasto jest domem dla ponad 14 000 różnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów w wielu parkach i lasach, a także na chronionych terenach podmokłych.

Berlin, Niemcy

Berlin rozpoczął rewilding miejski poprzez różne projekty, w tym przekształcenie byłych lotnisk i stacji kolejowych w tereny zielone. Na przykład Tempelhofer Feld, dawne lotnisko, zostało przekształcone w publiczny park i rezerwat przyrody. Miasto zintegrowało również zielone dachy, zielone ściany i pionowe ogrody z tkanką miejską, promując bioróżnorodność i poprawiając jakość powietrza.

Obecnie Berlin charakteryzuje się rozległymi terenami zielonymi, w tym ponad 2500 parkami, ogrodami i lasami. Tereny te odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu różnorodności biologicznej.

Co ciekawe, około połowa niemieckich pszczół znajduje się w Berlinie.

San Francisco, USA

San Francisco było w przeszłości kluczowym ośrodkiem ruchów ekologicznych. Teraz wdrożyło również inicjatywy rewildingu miejskiego w celu zwiększenia odporności ekologicznej i promowania rodzimej różnorodności biologicznej. To kalifornijskie centrum technologii i czystej energii skupiło się na przywracaniu rodzimych siedlisk, takich jak tereny podmokłe i strefy nadbrzeżne. Miasto zapewnia tym samym kluczowe siedliska dla lokalnej flory i fauny. Ponowne wprowadzenie rodzimych gatunków roślin i utworzenie zielonych korytarzy pomogło połączyć rozdrobnione ekosystemy i zwiększyć bioróżnorodność w mieście.

Ten tętniący życiem miejski hotspot bioróżnorodności, którego celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 r., pracuje obecnie nad osiągnięciem planu, jakim jest 22,6% pokrycia drzewostanem w całym mieście do 2040 r.

Melbourne, Australia

W 2017 r. Melbourne przyjęło miejski rewilding poprzez „Nature in the City Strategy”. Ma to na celu promowanie różnorodnych, solidnych i dobrze prosperujących ekosystemów, które poprawiają środowisko i samopoczucie mieszkańców Melbourne, tworząc podstawę dla zrównoważonego i przyjaznego do życia miasta.

Od tego czasu miasto przekształciło niewykorzystane przestrzenie, w tym alejki i dachy, w tereny zielone. Stworzyli dzięki temu siedliska dla ptaków, owadów i innych dzikich zwierząt. Inicjatywa lasów miejskich w Melbourne skupiła się również na sadzeniu rodzimych drzew i poprawie pokrycia drzewostanu miejskiego. Celem jest zwiększenie różnorodności biologicznej i złagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.

Related articles