Biometria w europejskiej ustawie o sztucznej inteligencji: Technologia, bezpieczeństwo, prawa człowieka

Sztuczna inteligencja rzuca znacznie większy cień niż jakakolwiek inna potencjalnie przełomowa innowacja na początku XXI wieku. Aby upewnić się, że kolejny wielki skok ludzkości będzie bezpieczny i nie odbędzie się kosztem zasad demokracji i praw obywatelskich, politycy na całym świecie czynią pierwsze postępy w tworzeniu przepisów, które służą jako zabezpieczenie przed przyszłymi szkodami.

Kiedy zmodernizować drzwi automatyczne

Drzwi automatyczne przynoszą wiele korzyści zarówno zarządcy budynku jak i użytkownikowi. Zwłaszcza jeśli są produkowane zgodnie z normami i przepisami.

5 zalet Planowania Prac Konserwacyjnych

Scissors, Weapon, Blade

Planowana konserwacja to rutyna wykonywania przeglądów, drobnych napraw, czyszczenia i konserwacji. A nie czekanie, aż coś się zepsuje, aby podjąć działania.